Verbluffende vaardigheden

Deep learning betekent dat kinderen niet alleen opgedragen kennis aan leren, maar dat ze snappen wáárom ze dat doen en hóe ze die kennis kunnen inzetten.  Lees meer