Kinderen dragen bij aan de wereld

We leren kinderen bij te dragen aan de wereld. We maken hen bewust van het feit dat ze kunnen ‘produceren’ (geven) in plaats van alleen te ‘consumeren’ (nemen).

Daarom buigen kinderen zich tijdens projectopdrachten over bestaande wereldproblematiek. Aangepast aan hun niveau natuurlijk. Bijvoorbeeld het ontwerpen van een energiebesparende lamp die over heel de wereld gebruikt kan worden. Daar hoort bij dat we kinderen aanmoedigen zelf een standpunt in te nemen en niet klakkeloos alles wat ze lezen en horen voor waar aan te nemen.

atmospheric

We moedigen kinderen aan zelf een standpunt in te nemen.