Wat de scholen nu al doen aan Deep learning

Deep learning zit verweven in iedere les als het gaat om het prikkelen van nieuwsgierigheid en kinderen zelf ontdekkend te laten leren. Maar er gebeurt nog meer.

Zo heeft iedere Qindschool een technologie- en wetenschapslokaal. Hier worden technieklessen gegeven. Er is een zogenaamde boven-schoolse plusklas. Een klas waar kinderen die meer- en hoogbegaafd zijn meer worden uitgedaagd dan tijdens de reguliere lessen. Bovendien doen de scholen mee aan de FIRST LEGO League (FLL®). Een wedstrijd voor jongeren tussen de 9 en vijftien jaar oud, die hen uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken. De leerlingen moeten in een team - samenwerken is dus belangrijk! - een robot ontwerpen, bouwen en programmeren. Ze gaan op zoek naar een oplossing voor een probleem waar huidige wetenschappers en ingenieurs vandaag de dag mee te maken hebben.

Workshoplessen en uitdagende projecten

Verder heeft de Maria Montessorischool op vrijdag workshoplessen. In een lessencyclus van vier weken volgen de kinderen lessen in drama, dans, handvaardigheid, tekenen en techniek. De groepen zijn dan heterogeen: groep drie, vier en vijf zitten bij elkaar in de klas. En groep zes, zeven en acht vormen een klas.

Op De Startbaan werken de leerlingen in de groepen een, twee, drie en acht tijdens de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, burgerschap, verkeer) aan uitdagende projecten. Uiteraard bieden de leerkrachten informatie aan, maar de leerlingen mogen ook zelf aangeven wat ze over het onderwerp willen leren. Bovendien leren ze een deel van het onderzoek zelf te doen. 

atmospheric

De kinderen volgen lessen in drama, dans, handvaardigheid, tekenen en techniek.

atmospheric

Onze scholen doen mee aan de FIRST LEGO League.