Samenwerking met organisaties

De Qindscholen brengen de maatschappij in het leslokaal. Wij leren onze leerlingen de wereld te bekijken als een wereldburger. Met alle problemen en uitdagingen die daarbij horen. Burgerschap is immers een van de pijlers waarop ons onderwijs rust.

Omdat we onze leerlingen eveneens willen leren bij te dragen aan de samenleving, leggen we hen bestaande problemen voor. Daarom betrekken we ouders bij onze activiteiten en projecten en sluiten we aan bij bestaande activiteiten, zoals de FIRST LEGO League (FLL®). Een wedstrijd voor jongeren tussen de negen en vijftien jaar, die hen uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken.

Daarnaast zijn we een samenwerkingsverband aangegaan met Jen Net, Siemens, Madurodam, Turning Learning, Microsoft, Windesheim, Thieme Meulenhoff, Cultuurschakel, Van Kinderenmuseum, Ontario Principal Counsel.

atmospheric

Leerlingen worden uitgedaagd de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken.