Qind ontwikkelt talent

Op de zes Qindscholen ontwikkelen we de talenten van onze leerlingen door hen zelf ontdekkend te laten leren. Dat zit zo.

Een aantal jaar geleden kwamen onze zes scholen, de zogenaamde Vinexscholen, uit Den Haag voor het eerst bij elkaar. We vonden dat ons onderwijs beter kon en moest. Te veel kinderen verloren hun plezier in het naar school gaan en leerden daardoor minder dan zou kunnen. Uit landelijk onderzoek bleek bovendien dat vierjarige kinderen 100 procent nieuwsgierig zijn als ze op de basisschool beginnen. Maar als ze de school na groep acht verlaten, is nog maar 15 procent van hen nieuwsgierig. We gingen opzoek naar een plan van aanpak om die nieuwsgierigheid op 100 procent te houden en kwamen uit bij Deep learning. Een plan van aanpak dat ontwikkeld is in Canada. Deep learning stelt de interesses en belevingswereld van het kind centraal, om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Bovendien is Deep learning er op gericht kinderen zo compleet mogelijk voor te bereiden op de toekomstige samenleving, die er anders uit zal zien dan nu. Er zullen veel minder, of geen, vaste banen zijn en de technische ontwikkelingen en de digitalisering van de samenleving zal enorm zijn toegenomen. Ruim duizend scholen wereldwijd volgen de Deep learning-aanpak, die aansluit bij de huidige ontwikkelingen in het onderwijs.

Stap voor stap

Sinds begin 2015 vormen we met onze zes scholen een professionele leergemeenschap onder de naam Qind. Stap voor stap integreren we Deep learning in onze lessen. De komende tijd ligt de focus op drie thema’s: technologie en wetenschap, digitalisering en meer- en hoogbegaafdheid. We betrekken hier graag ouders en externen bij, door hen bijvoorbeeld een les over ICT of een ander thema in te laten vullen.

atmospheric

Betrokken leraren stellen de interesses en de belevingswereld van kinderen centraal.