Waar komt Deep learning vandaan?

Deep learning is ontstaan en ontwikkeld door onder andere de Canadees Michael Fullan en John Hattie uit Nieuw-Zeeland. Zij hebben hun sporen ruim verdiend in academisch onderzoek naar lesgeven en in het onderwijs zelf. Ze zagen teveel kinderen afhaken, of niet tot hun recht komen. Hetzelfde gold voor de leerkrachten. Ook zij konden hun ei niet kwijt en hadden het idee dat hun werk steeds meer bestond uit het afnemen van toetsen. Dit is een wereldwijd probleem.

Fullan en Hattie telden daarbij op de snel toenemende digitalisering en een samenleving die steeds meer gericht is op competitie en minder interesse heeft in de democratie. Een maatschappij die bovendien te maken krijgt met complexe wereldproblemen. Onze kinderen moeten die oplossen. De mannen vroegen zich af: ‘Wat hebben onze kinderen nu nodig, om later bij te kunnen dragen aan een samenleving (lokaal en globaal), die hoe dan ook anders en ingewikkelder in elkaar zit dan de onze nu.’ Ze ontwikkelden een ambitieus plan van aanpak dat gebaseerd is op zes pijlers. Zes vaardigheden, waarover onze kinderen moeten beschikken om zich prettig en capabel te voelen in de toekomst. De bedenkers noemen ze de ‘Six C’s’, de ‘Zes C’s’. De ‘C’s’ sluiten aan bij de 21st Century Skills, die Paul Schnabel noemt in zijn onderwijsadvies aan het ministerie van OCW.

Meer vragen over Deep Learning

Moet heel het onderwijs­stelsel op de schop?

Leren mijn kinderen nog wel gewoon taal en rekenen?

Zit mijn kind nu alleen nog maar heel de dag op een iPad te kijken?

Haalt mijn kind nog wel goede resultaten op de Cito toets?

Hoe zit het met de aansluiting op het middelbaar onderwijs?

Moet ik mijn kinderen op een andere manier gaan begeleiden bij hun huiswerk?