Moet heel het onderwijs­stelsel op de schop?

Deep learning is geen ander onderwijsstelsel, maar het laat ons met een andere bril naar lesgeven kijken. We prikkelen de nieuwsgierigheid van kinderen en gaan uit van hun interesses, talenten en passies. Deep learning ziet de kwaliteit van het huidige onderwijs en vult die aan met vaardigheden die straks onmisbaar zijn in het leven van onze kinderen. Die kunnen stapje voor stapje worden toegevoegd aan de  bestaande manier van lesgeven.

De meeste scholen hebben al aandacht voor veel onderdelen van Deep learning, zoals samenwerken en studievaardigheden. De Deep learning-aanpak zorgt ervoor dat scholen en leerkrachten het aanleren van deze vaardigheden veel consequenter en meer gestructureerd in het lesprogramma kunnen opnemen. Dat betekent dat we bijvoorbeeld projectmatig werken. Hierbij worden cognitieve vaardigheden (kennis) en sociale vaardigheden (samenwerken, mening vormen, communiceren) gecombineerd. Op die manier beklijft kennis veel beter. Het onmiddellijke effect van Deep learning is dat kinderen weer met plezier naar school gaan.

Meer vragen over Deep Learning

Waar komt Deep learning vandaan?

Leren mijn kinderen nog wel gewoon taal en rekenen?

Zit mijn kind nu alleen nog maar heel de dag op een iPad te kijken?

Haalt mijn kind nog wel goede resultaten op de Cito toets?

Hoe zit het met de aansluiting op het middelbaar onderwijs?

Moet ik mijn kinderen op een andere manier gaan begeleiden bij hun huiswerk?