Leren mijn kinderen nog wel gewoon taal en rekenen?

Zeker wel! Rekenen en taal zijn onmisbaar. Ook bij het projectmatig leren. Ook dan moeten er rekensommen worden gemaakt om te begrijpen wat het effect ergens van is. En er moet een verslag worden geschreven.

We zullen alle kennisvakken blijven aanbieden. Omdat we de nieuwsgierigheid van kinderen willen blijven prikkelen, vragen we meer wat ze zouden willen weten, dan dat we klassikaal voorschrijven wat ze zouden moeten willen weten. Kinderen willen namelijk graag leren. Wij moeten zorgen voor een omgeving waarin dat zo goed mogelijk kan. En die aansluit op hun belevingswereld. Tablets en laptops zijn dus welkom in de klas. Buiten school zijn dat de apparaten waar kinderen hun informatie vandaan halen, dus waarom dan niet op de school?

Meer vragen over Deep Learning

Waar komt Deep learning vandaan?

Moet heel het onderwijs­stelsel op de schop?

Zit mijn kind nu alleen nog maar heel de dag op een iPad te kijken?

Haalt mijn kind nog wel goede resultaten op de Cito toets?

Hoe zit het met de aansluiting op het middelbaar onderwijs?

Moet ik mijn kinderen op een andere manier gaan begeleiden bij hun huiswerk?